אבל-מה. לי זה לא מספיק - חיפשתי לאן מגיע החוט הכחול - הרי הוא יוצא מהמחשב
מצאתי אותו כאן, ממש מתחת לפיוזים שמאחורי הפילטר אוויר


bluefound

והמשכתי לעקוב ולחפש - ומצאתי אותו ממש בבית הפיוזים שם הוא מתחבר לצמה שבעצם קוטעת אותו

blueunderwheel

כשנסתכל בתוך בית הפיוזים הזה נראה שחסר בדיוק הפין של החוט הכחול

Nopin

נחזור רגע לאחת התמונות לעיל - למחבר שנמצא מאחורי מד הסלד מלמטה

PINBACK

זהו המעגל - כלומר החוט הכחול צריך להתחבר באמצעות המחבור לפין זה - אך כצפוי בצמה אין כלל חוט המגיע לנקודה זו:

NOPIN2

אז זהו - עכשיו כבר אין קיצורי דרך מוכנים - פשוט לחבר מליד קופסת הפיוזים מתחת להגה את החוט הכחול אל הפין המיועד בגב לוח השעונים.